SOCIOCRATISCHE FASE

1. Rebellen brengen het voorstel naar hun lokale Coördinatiecirkel (CC).
2. De CC helpt de lokale cirkels om gezamenlijk te leren over Eis Nul en dit te verspreiden binnen sub-cirkels.
3. Subkringen bespreken Eis Nul en beslissen of ze instemmen met de eis.
4. Toestemming op lokaal niveau betekent dat de vraag lokaal kan worden uitgevoerd.
5. FEEST! De eis kan in de praktijk worden gebracht..

Neem contact op met de Inclusie en Machtscirkel via het “Inclusion and Power” Mattermost kanaal voor ondersteuning bij dit proces.

Ideeënfase

We willen met Eis Nul natuurlijk doen waar XR het beste in is: het probleem gehoord, gevoeld en begrepen laten worden binnen de maatschappij.

Als lokale groepen Eis Nul eenmaal hebben aangenomen, kunnen ze nadenken over hoe ze klimaatrechtvaardigheid kunnen integreren binnen hoe ze werken.

KUNST & MEDIA:

  • Zorg voor een balans tussen taal over toekomstige gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis en erkenning van de gevolgen in het heden, om zo te erkennen dat de crisis mensen nu treft, niet alleen in de toekomst.
  • Update de presentaties voor de Heading for Extinction-lezing met informatie over klimaatrechtvaardigheid en Eis Nul.

CULTUUR:

  • Maak ruimte voor gesprekken over sociale onrechtvaardigheid en trauma als gevolg van de ongelijke oorzaken en gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis.

ACTIE AND STRATEGIE:

  • Maak contact met een breder scala aan klimaat- en sociale rechtvaardigheidsbewegingen.
  • Breng de verbanden tussen (fossiele) industrieën en systemen hier en klimaat- en ecologische ineenstorting in andere delen van de wereld onder de aandacht. Als er bijvoorbeeld een ramp plaatsvindt in het Globale Zuiden, reageren we door hier een actie te organiseren tegen een industrie hier waarvan we weten dat deze een negatieve invloed heeft op er gebeurt.

XR LOKALE GROEPEN MET EIS NUL

BRONNEN

4. DIALOOG