WAT IS EIS NUL?

De Demand Zero Toolkit is een project om Extinction Rebellion Nederland te ondersteunen bij het opbouwen van begrip over klimaatrechtvaardigheid om uiteindelijk op nationaal niveau instemming te vinden voor een klimaatrechtvaardigheidseis.

De tekst van de eis is als volgt geformuleerd:

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN: We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.

DE GESCHIEDENIS VAN KLIMAATRECHTVAARDIGHEID IN DE XRNL-EISEN:

Twee jaar geleden had XRNL een 4e eis waarin klimaatrechtvaardigheid genoemd werd. De rebellie van april 2019 stelde deze 4 eisen centraal. Veel mensen hebben zich destijds bij de beweging aangesloten en herinneren ze zich deze eisen nog.

Sindsdien zijn er veel meer mensen actief geworden en zij zijn waarschijnlijk beter bekend met de huidige 3 eisen, zoals ze zijn geformuleerd in juli 2019. Bij het updaten van de eisen heeft XRNL klimaatrechtvaardigheid destijds niet weggelaten, maar opgenomen binnen Eis 2 en 3. Klimaatrechtvaardigheid blijft dus onderdeel van de huidige XRNL-eisen en dit is terug te vinden in de uitgebreide tekst op de website. Destijds is echter gekozen voor deze drie eisen omdat ze gemakkelijker te communiceren zouden zijn.

Wat de Eis Nul Toolkit nu ter discussie stelt is of de nieuwe eisen het belang van klimaatrechtvaardigheid voldoende overbrengen. De vraag is of klimaatrechtvaardigheid binnen de huidige eisen wel voldoende gevoeld, gehoord en begrepen wordt binnen XRNL.

IS DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP?

Sinds de rebellie van eind 2019 is er meer bewustzijn over de klimaatcrisis ontstaan in Nederland. Inmiddels accepteert een overweldigend deel van de Nederlandse bevolking dat we ons in een noodsituatie bevinden. XR was er altijd op uit om het Overton-venster – het spectrum van ideeën die geaccepteerd worden door het grote publiek – te verschuiven. Demand Zero wil het publieke begrip verder blijven verschuiven.

Nu de Nederlandse maatschappij begrijpt dat er een noodzaak is om te handelen, stellen we dat XRNL kan helpen om ervoor te zorgen dat het rechtvaardigheidselement van deze noodsituatie voldoende wordt gehoord en gevoeld.

WAAROM EIS 'NUL'?

Eis 0 is fundamenteel voor de logica van eisen 1, 2 en 3. Het vormt de rode draad voor waarom we eisen dat de overheid de waarheid vertelt, nu handelt en burgers laat beslissen over de klimaat- en ecologische crisis.

De naam van de eis is ontleend aan de naamgeving van de wetten van de thermodynamica. Na de formulering van de 1e, 2e en 3e wet van de thermodynamica werd een aanvullende wet ontdekt, die van het diepe principe van ’thermodynamisch evenwicht’ waarop de andere drie wetten steunden. De eis voor klimaatrechtvaardigheid weerspiegelt dit concept en vormt het onderliggende diepe principe van eisen 1, 2 en 3.

We erkennen dat het principe van klimaatrechtvaardigheid niet extra of aanvullend is, en noemen het Eis Nul om te benadrukken dat het een voorwaarde is voor eisen 1, 2 en 3, en dat de beweging staat voor Klimaatrechtvaardigheid voor Iedereen.

EEN EIS NATIONAAL IMPLEMENTEREN

We erkennend dat het erg ingewikkeld is om op nationaal niveau instemming te vinden voor een eis, en kiezen voor een ground-up- in plaats van een top-down-benadering.

We nodigen cirkels binnen XRNL en andere groepen uit om meer te weten te komen over de eis en om gezamenlijk instemming te vinden op lokaal niveau. Zodra we op lokale niveaus instemming hebben gevonden, kunnen we dit gemakkelijker op nationaal niveau doen.

HET PROCES

1. Rebellen brengen het voorstel naar hun lokale Coördinatiecirkel (CC).
2. De CC helpt de lokale cirkels om gezamenlijk te leren over Eis Nul en dit te verspreiden binnen sub-cirkels.
3. Subkringen bespreken Eis Nul en beslissen of ze instemmen met de eis.
4. Toestemming op lokaal niveau betekent dat de vraag lokaal kan worden uitgevoerd.
5. FEEST! De eis kan in de praktijk worden gebracht..

Gedurende het hele proces is de Inclusie en Machtscirkel beschikbaar om de gesprekken de ondersteunen.

2. LEREN